سالروز میلاد هشتمین اختر آسمان امامت

سالروز میلاد هشتمین اختر آسمان امامت، سلطان خراسان حضرت امام رضا "ع" بر ایرانیان و مسلمانان جهان مبارک باد.