امکانات پزشکی در ایران، الگوی موفق و قابل اعتماد

وزیر بهداشت ارمنستان که به منظور بازدید از امکانات کشور ایران در زمینه بهداشت و سلامت مسافر کشورمان شده بود،در یکی از روزهای بازدید خود، از بیمارستان و کلینیک های فوق تخصصی چشم پزشکی نور بازدید کرد.

وی به عنوان یکی از اعضای کابینه سیاسی دولت ارمنستان از میزان رشد و توسعه مراکز درمانی در ایران خصوصا در زمینه چشم پزشکی ابراز شگفتی کرد و بیمارستان چشم پزشکی نور را نمونه موفق و منحصر به فرد بیمارستان های چشم پزشکی دانست.

علت سفر وزیر بهداشت ارمنستان به ایران آگاهی و استفاده از امکانات و دستاوردهای پزشکی کشورمان است و این مقام دولتی ارمنستان بر افزایش حضور این امکانات در کشورش تاکید کرد.