عید سعید فطر

فرارسیدن عید سعید فطر روز پاداش و رستگاری روزه داران مبارک باد.