شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد

آن لحظه که سجاده را گشوده ای و معبود را با دلی پاک و آماده می خوانی، یاد بیاور محتاجانی که تو را زبان دعاگوی خود خوانده اند؛ که دعا برای همنوع خود، هنری است ارزشمند و درخور ستایش. 

با نیت مهرورزی بر مردمان و مستمندان، این شب های گرانقدر را به استقبال می رویم و از پیشوای مان حضرت علی علیه السلام مدد می طلبیم تا چراغ راه آینده مان را در مسیری بیفروزد که فرجام آن رضای خداوند است.

شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد.