تمدید مهلت ثبت نام

مهلت ارسال مدارک دکتری تخصصی پژوهشی تا 95/3/15 تمدید شد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.norc.ac.ir مراجعه فرمائید.