فراخوان جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

شرایط پذیرش دانشجو مطابق با آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی که در سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار دارد می باشد.
مدارک لازم جهت ثبت نام:
 

  1.  فرم ثبت نام دریافت فرم ثبت نام
  2.  تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  3. دو مقاله تحقیقی (Original) منتشر شده در مجلات معتبر ایندکس شده بین المللی ISI یا PUBMED بعنوان نویسنده اول یا مسئول
  4.  تصویر گواهی مدرک زبان قابل قبول و دارای اعتبار
  •  MHLE حداقل نمره 50
  • MSRT MCHE) سابق) حداقل نمره 50 و یا 475
  •  TOEFL حداقل نمره 480
  •  TOLIMO حداقل نمره 480
  •  IELTS حداقل نمره 5
  •  MELAB حداقل نمره 70


داوطلبین می توانند مدارک فوق را با رزومه خود به research@norc.ac.ir ایمیل و یا به آدرس پستی ذیل ارسال نمایند. مهلت ارسال مدارک تا 95/2/15 می باشد.

آدرس سایت مرکز تحقیقات نور: www.norc.ac.ir

تلفن: 88651515
نمابر: 88651514
آدرس پستی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر، ابتدای بلوار اسفندیار، شماره96، طبقه هفتم، مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور کد پستی: 1968653111 صندوق پستی: 3475- 19395