روز پرستار

دستان توانا، صبر عظیم و شکیبایی بی نظیر تو نور امید را در دل بیماران می افروزد و بذر سلامتی را در وجودشان بارور می سازد. روز پرستار بر فرشتگان رحمت و حیات مبارک باد.