آغاز سال ۲۰۱۶ بر هموطنان مسیحی مبارک باد

فرا رسیدن میلاد منادی بزرگ صلح، دوستی و عدالت، حضرت مسیح (ع) و آغاز سال ۲۰۱۶ بر هموطنان مسیحی مبارک باد. امید آنکه جهانی سرشار از امنیت، آرامش و نور داشته باشیم.