جراحی زنده امروز در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام شد

همه ساله و با حضور چشم پزشکان برتر و بنام کشور در بیمارستان چشم پزشکی نور جراحی زنده (live surgery) برگزار می شود.

در این برنامه چندین نمونه از بیماران کاندید جراحی در زمینه های مختلف عمل می شوند. عمل های جراحی به صورت زنده و مستقیم در سالن کنفرانس بیمارستان چشم پزشکی نور برای حاضران پخش شده و پزشکان پیرامون آن به گفتگو و تبادل نظر می پردازند.

همایش جراحی زنده (live surgery) که سالیانه به میزبانی بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار می شود امروز از ساعت 9 صبح تا 13 در جریان بود و شرکت کنندگان در این برنامه از کیفیت و مدیریت آن به شایستگی یاد کردند.