کنگره بین المللی چشم پزشکی

کنگره بین المللی چشم پزشکی که یکی از رویدادهای مهم در حوزه چشم پزشکی می باشد از ٢٣ تا ٢٦ آذرماه سال جاری در حال برگزاری است.
چشم پزشکانی که از سراسر جهان برای شرکت در این کنگره در کنار متخصصان ایرانی گرد هم آمده و آخرین دستاوردهای خود را در قالب ارائه مقاله، برگزاری کارگاه، ارائه کنفرانس و... در این زمینه به اشتراک می گذارند.
کنگره امسال به میزبانی انجمن چشم پزشکی ایران از ٢٣ تا ٢٦ آذرماه در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.