خداحافظی حسام نواب صفوی با عینک

حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون، چشمانش را در بیمارستان نور فمتولیزیک کرد تا برای همیشه با عینک خداحافظی کند.

او پس از انجام معاینه های لازم و پیش از عمل فمتولیزیک طی سخنان کوتاهی شغلش را کاری پر استرس عنوان کرد و گفت: «استرس در شغل ما در مقایسه با این عمل فمتولیزیک که قراراست انجام دهم، بسیار زیادتر است و اصلا با هیچ کاری قابل مقایسه نیست. ما گاهی برای انجام نقش محول شده مجبور هستیم با جان مان هم بازی کنیم.»

سیدحسام الدین نواب صفوی که علاوه بر بازیگری، وکالت هم انجام می دهد هر دو شغلش را دوست دارد و وکالت را حرفه موروثی خاندان خود می نامد.

این بازیگر در سال ۱۳۵۳ در تهران متولد شده و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته های بازیگری و حقوق ادامه داده است.  نواب صفوی در سریال ها و فیلم های متعددی ایفای نقش کرده است؛ از سریال های نام آشنای او می توان به کیف انگلیسی، کلاه پهلوی، سال های مشروطه و... اشاره کرد.