بیرنگ در نور

آب مروارید به سراغ بیژن بیرنگ هم آمد. کارگردان سریال های خانه سبز، سرزمین سبز، همسران و... که برای بسیاری از ایرانیان چهره ای آشناست، برای انجام عمل جراحی آب مروارید، بیمارستان چشم پزشکی نور را انتخاب کرد.

وی پس از انجام عمل جراحی گفت: از استقبال همکاران نور شگفت زده شدم اما حسن برخورد پرسنل با تک تک بیماران، دوچندان مرا شاد کرد. به همین دلیل لازم می دانم در حد خودم از پرسنل بیمارستان قدردانی کرد.