تاریخ دان آشنا در نور

خسرومعتضد تاریخدان، روزنامه نگار و مجری کارشناس برنامه های صدا و سیما برای انجام معاینه چشمش به کلینیک بیمارستان چشم پزشکی نور آمد.

وی هنگام ورود به کلینیک با استقبال صمیمی همکاران روبه رو شد و حضورش در قسمت های مختلف  مجموعه، با تعریف چند خاطره و نکات آموزنده از تاریخ همراه بود.

خسرو معتضد با همان ریزبینی تاریخی اش به نظم و زیبایی و آرامش مجموعه نور هم اشاره داشت و از مدیریت بیمارستان و تلاش همکاران، تشکر و قدردانی کرد.

این روزنامه نگار که مردم او را بیشتر با چهره روایتگر تاریخش می شناسند، فعالیت «خیریه نورآوران سلامت» را با القابی چون «خداپسندانه» و «بی نظیر» توصیف و برای بانیان آن آرزوی سلامتی و سعادت کرد.