مدیر خانه تئاتر، مهمان بیمارستان نور

با ایرج راد که این روزها مدیریت خانه تئاتر را برعهده دارد، در بیمارستان چشم پزشکی نور ملاقات کردیم.

وی که در بدو ورود با استقبال پر شوری از سوی پرسنل و مردم مواجه شده بود، علت حضورش در این بیمارستان را همراهی یکی از دوستان عنوان کرد و گفت: «دوستم امروز عمل شبکیه دارد و من به عنوان همراه او اینجا هستم.»

وی با اشاره به این که خودش نیز پیش از این در این مرکز تحت معاینه قرار گرفته است، افزود: «خدمات بیمارستان چشم پزشکی نور بسیار عالی و مثال زدنی است. همینطور برخورد پرسنل و رفتار آنها که بسیار خوب و پسندیده می باشد.»

مدیر خانه تئاتر ایران در خصوص نقش کار هنری در اعتلای جامعه، با رعایت کمال اختصار گفت: «در حال حاضر در خانه تئاتر مشغول فعالیت هستم چون باور دارم هنر در همه جای دنیا، امری زیر بنایی بوده و برای اعتلای انسان و جامعه، در درجه اول اهمیت قرار دارد.»