دیدار دکتر هاشمی با محققان نور

روز یک شنبه 17 خرداد 94، دکتر سید حسن هاشمی رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور با همکاران این واحد دیدار کرد.

برای مشاهده متن کامل خبر به لینک مراجعه کنید:

http://norc.ac.ir