چشم را عمل کرد تا از دریچه دوربین بهتر ببیند

محمدحسین فرح بخش کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده سینمای ایران برای انجام عمل جراحی چشمش در بیمارستان چشم پزشکی نور بستری شد.

وی تاری دید و تغییر در بیناییش طی چندماه گذشته را علت مراجعه به نور عنوان کرد و افزود: «این مشکل بینایی هنگام رانندگی خصوصا در شب بیشتر می شد تا آنجا که قادر به دیدن اشیاء پیرامون خود نبودم.»

از این رو با آشنایی قبلی که از بیمارستان چشم پزشکی نور داشتم، اینجا را به عنوان یک مرکز فوق تخصصی برای جراحی چشمم انتخاب کردم.

وی پس جراحی از تمامی نتیجه عمل بسیار راضی بود و از همکاران بیمارستان نور و مدیریت مجموعه تشکر و قدردانی کرد.

«محمدحسین فرح بخش» فیلم هایی همچون دختر شاه پریون، سلام بر عشق، آقای هفت رنگ، زن ها فرشته اند را کارگردانی کرده است. وی همچنین کارگردانی فیلم هایی مانند «کما» و «آواز قو» را که علاوه بر کاندیدا شدن بهترین فیلم جشن خانه سینما در دوره پنجم، با حواشی زیادی نیز همراه بوده در سوابق خود دارد.