زیبایی‌های طبیعت را ببینیم

در روز طبیعت، بیش از روزهای دیگر با طبیعت مهربان باشیم و فرصتی فراهم کنیم تا همه، زیبایی های طبیعت را ببینند و از آن لذت ببرند. روزهای نخست بهار فرصتی است که حتی در شهرهای بزرگ، می توان گشتی در بوستان و کوهپایه ها زد؛ یک دل سیر، آسمان، ابر، درختان، شکوفه ها و... را دید و ریه ها را از هوای پاک پر کرد. قدر این فرصت را بدانیم.