82400 را به خاطر بسپارید

از صبح روز چهارشنبه 24 دی ماه، خطوط تلفنی کلینیک نور مطهری هم به مرکز تلفن مجموعه چشم پزشکی  نور متصل شد.

از این پس برای گرفتن وقت معاینه از کلینیک چشم پزشکی بیمارستان نور و کلینیک مطهری، از شهر محل اقامت خود با شماره تلفن 82400 -021 تماس بگیرید تا کارشناسان ما ضمن ارائه مشاوره، وقت مناسب برای شما در کلینیک مورد نظرتان را ثبت کنند.