عدسی‌های سایه روشن

هفته گذشته در مورد مشخصات عدسی عینک آفتابی برای تان نوشتیم، امروز شما را با عدسی هایی که اصطلاحا به آنها عدسی های سایه روشن می گویند و همچنین عدسی های آینه ای آشنا می کنیم.
- عدسی های سایه روشن
این نوع عدسی ها رنگ شان از بالا به پایین یا از بالا و پایین به سمت مرکز تغییر می کند (سایه دار شده اند) و به دو گروه تقسیم می شوند.
•    عدسی های تک سایه ای (تیره در بخش فوقانی و روشن در بخش تحتانی) این عدسی ها از ورود امواج نورانی آسمان به چشم جلوگیری کرده و در عین حال امکان دید مناسب را از قسمت تحتانی فراهم می کنند. عینک های ورزشی مجهز به این نوع عدسی برای ورزش شیرجه هم مناسب هستند، زیرا دید قسمت جلوی تخته شیرجه را محدود نمی کنند. عدسی های مزبور برای شرایط برفی و یا در ساحل دریا مناسب نیستند.
•    عدسی های دوسایه ای (تیره در پایین و بالا و روشن تر در قسمت میانی) برای ورزش هایی که نور از سطح برف یا آب منعکس می شود (از قبیل اسکی یا قایقرانی) مناسب است. استفاده از این عدسی ها برای رانندگی توصیه نمی شود، زیرا دید قسمت داشبورد را تار می کنند. این نوع از عینک ها برای موارد خاص و در شرایط ویژه به کار می روند، لذا استفاده عمومی از آن ها توصیه نمی شود.
- عدسی های آینه ای
پوشش آینه ای شامل لایه نازکی از روکش های فلزی بر روی سطح عدسی های معمولی است. اگرچه این پوشش میزان ورود اشعه مرئی را به چشم کاهش می دهد، ولی محافظت کامل در مقابل اشعه UV ایجاد نمی کند.