مردی برای تمام فصول

«بهمن فرمان آرا» که این روزها نمایش «مردی برای تمام فصول» را در حال اجرا دارد، از مراجعان بیمارستان چشم پزشکی نور است.

وی که در سال های 87 و 91 در این بیمارستان تحت عمل جراحی قرارگرفته است، همچنان برای انجام معاینات و چک آپ ها نور را برمی گزیند.

فرمان آرا متولد سال ۱۳۲۱ در اصفهان است. او با فیلم هایی نظیر «بوی کافور، عطر یاس»، و «خانه ای روی آب» شهرت زیادی کسب کرده است.