جراحی در بیمارستان چشم پزشکی نور به صورت زنده انجام شد

 

جراحی زنده چشم (live surgery) امروز جمعه 14/08/93 با حضور چشم پزشکانی از سراسر کشور در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می گیرد. 
چشم پزشکان حاضر در این پنل دکتر محمدرضا صداقت، دکترمحمود جباروند، دکتر محمد قریشی، دکتر خسرو جدیدی، دکتر رامین صلوتی و دکتر افشین لطفی بودند. همچنین دکتر محمد میرآفتاب، دکتر منصورطاهرزاده و دکتر کاظم امان زاده از چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور، در اتاق عمل با تشریح روش عمل جراحی و گفتگوی زنده و مستقیم با پانلیست های حاضر در جلسه، درخصوص موارد خاص در این جراحی ها گفت وگو می کردند. 
دکتر محمدامین سیدیان و دکتر شهاب حیدریان از چشم پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور نیز گردانندگان این برنامه بودند. 
جراحی زنده چشم (live surgery) به دنبال کنگره سالیانه چشم پزشکی هر ساله با انجام عمل جراحی توسط ماهرترین چشم پزشکان انجام می گیرد.