در بیمارستان نور دقت حرف اول را می‌زند

دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که چندی پیش برای معاینه چشم هایش به کلینیک تخصصی بیمارستان چشم پزشکی نور مراجعه کرده بود، امروز برای دریافت عینک به بیمارستان آمد. وی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی ضمن اشاره به مدیریت منحصر به فرد این مجموعه گفت: «یکی از ویژگی های استثنایی نور برخورد خوب و مناسب پرسنل و دقت قابل تحسین آنها در کارشان است. این موضوع نشان می دهد کارکنان این مرکز کاملا به دقت انتخاب شده و بر کار خود تسلط کافی دارند.»