برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های ارتباطی در نور

دوره جدید آموزش مهارت های برقراری ارتباط که جزء اولویت های آموزشی در بیمارستان چشم پزشکی نور محسوب می شود از بخشCall Center آغاز شد.

این کلاس ها در سطوح مختلف مدیران، سرگروه ها و سایر کارکنان برگزار می شود و شامل عناوینی نظیر «آشنایی با اصول مدیریت اجرایی»، «اصول و فنون مهارت های مکالمه و مذاکره تلفنی» می‎ باشد.

مدرس این کلاس از روحیه مشارکت در میان آموزش گیرندگان و اشتیاق آنها به فرگیری این تکنیک ‎ها قدردانی کرد. لازم به ذکر است که

کلاس ها به صورت کارگاهی اداره می شود و مشارکت شرکت کنندگان در موضوع درس، از اصول این نوع آموزش محسوب می شود.

برخی از عناوین این کلاس های آموزشی به این شرح است:

«مدیریت خشم درارتباط با مشتریان عصبانی»، «آشنایی با اصول مدیریت مرکز عملیات»، «اصول و فنون مشتری مداری و حفظ مشتریان»، «اصول رفتار سازمانی و حرفه ای درمراکز پاسخگویی»، «آشنایی با اصول بازاریابی و اطلاع رسانی تلفنی»، «تکنیک های نوشتاری و گزارش نویسی ویژه مراکز ارتباط» و «آشنایی با ابزارهای نرم افزار office»