استفاده از عینک آفتابی را فراموش نکنید

خیلی ها فکر می کنند فقط تابستان باید از عینک آفتابی استفاده کرد؛ این تصور درست نیست. البته درست است که هر چه نور خورشید شدیدتر باشد، نیاز به عینک بیشتر می شود اما استفاده از عینک آفتابی (به ویژه در کشور ما که اکثر اوقات سال در معرض آفتاب قرار داریم) در همه فصل ها برای محافظت از چشم ها ضرورت دارد. بررسی های علمی نشان داده است که قرار گرفتن طولانی مدت و بدون محافظ در معرض نور خورشید، می تواند به چشم ها صدمه بزند و باعث ایجاد کاتاراکت (آب مروارید) و برخی بیماری‍های دیگر چشمی شود. به همین دلیل، چشم پزشکان استفاده از عینک های آفتابی جاذب اشعه ماورای بنفش و کلاه لبه دار را در زمان مواجهه طولانی مدت با نور خورشید توصیه می کنند.
چه زمانی استفاده از عینک آفتابی توصیه می شود؟

هر گاه چشمان شما در معرض آفتاب قرار داشته باشد استفاده از عینک آفتابی توصیه می شود اما در موارد زیر باید بیشتر دقت کنید.

    در تابستان که میزان تابش اشعه ماورای بنفش A و B (UVB , UVA) حداقل سه برابر بیشتر از زمستان است.
    وقتی که در کنار ساحل یا داخل آب هستید.
    هنگام شرکت در مسابقه های ورزشی زمستانی به خصوص در ارتفاعات.
    در زمان استفاده از داروهای ایجادکننده حساسیت به نور.

چه عینکی باید خریداری کرد؟

اکثر عینک های آفتابی برای محافظت از چشم ها در برابر پرتوهای مضر نور خورشید طراحی شده اند. برچسب روی عینک، میزان محافظت در برابر اشعه ماورای بنفش و سایر امواج نورانی طبیعی را مشخص می کند. در روزهای آینده به برخی از نکته های مهم در انتخاب عینک های آفتابی اشاره می کنیم.