بیمه ایران هفتاد و نه ساله شد

هفتاد و نهمین سالروز تأسیس بیمه ایران با حضور مدیر بیمارستان، تنی چند از همکاران و نماینده بیمه ایران در بیمارستان چشم پزشکی نور گرامی داشته شد. بیمه ایران یکی از پیشگامان این صنعت در کشور و دارای سابقه طولانی در عرصه خدمات گوناگون بیمه؛ همکاری و تعامل دیرینه ای با مجموعه چشم پزشکی نور داشته و دارد.

ما نیز هفتاد و نهمین سال تأسیس بیمه ایران را تبریک گفته، امیدواریم با گسترش فعالیت های گوناگون بیمه ها در کشور، هر روز بیش از پیش شاهد استفاده هموطنان از خدمات نوین این صنعت باشیم.