در منزل و هنگام بازی مراقب بچه ها باشیم

برای آنکه در خانه محیط امن تری برای کودکان خود مهیا نمایید، به این چند نکته ساده دقت کنید:
•    همیشه اسباب بازی هایی را خریداری کنید که متناسب با سن و سطح آگاهی فرزند شما باشد.
•    هنگامی که کودکان از وسایل پرخطر مانند مداد، خودکار، قیچی، چنگال و چاقو استفاده می کنند، مراقب آنها باشید. فراموش نکنید بسیاری از وسایلی هم که به ظاهر خطرناک نیستند، می توانند صدمات چشمی جبران ناپذیری برجای بگذارند. گیره کاغذ، چوب لباس های مفتولی که روکش پلاستیکی دارند و بسیاری دیگر از وسایل معمولی منزل از این جمله اند.
•    از خرید اسباب بازی هایی که اشیایی را به اطراف پرتاب می کنند جداً خوددرای کنید.
•    یادمان باشد استفاده از دارت، تیر و کمان و تفنگ های ساچمه ای نیز بسیار خطرناک است و کودکان مطلقاً نباید از آنها استفاده کنند.
•    مواد شیمیایی و شوینده را از دسترس کودکان دور نگه دارید، این قبیل مواد می توانند باعث سوختگی شیمیایی و مشکلات متعدد و سخت چشمی شوند.