بازدید وزیر بهداشت کویت از بیمارستان چشم پزشکی نور

صبح روز پنج شنبه 27 شهریور 1393 وزیر بهداشت کویت به همراه سفیر این کشور در ایران و تنی چند از رؤسای بیمارستان ها و مراکز پزشکی این کشور از بیمارستان و کلینیک های فوق تخصصی چشم پزشکی نور بازدید کردند. 
علی سعد العبیدی وزیربهداشت کویت در حاشیه این بازدید گفت: «از اینکه در این بیمارستان هستم خوشحالم. این سطح از خدمات و امکانات مرا متعجب ساخته؛ خدماتی که نشان دهنده مدیریتی عالی و دوراندیش و دیدگاهی وسیع و رفیع است.»
وی با اشاره به تجهیزات و امکانات بیمارستان نور افزود: «ارائه خدمات چشم پزشکی و درمانی  این مرکز نه تنها عالی که شگفت انگیز می باشد.» وزیربهداشت کویت ضمن تقدیر از پرسنل این مجموعه، خدمات بیمارستان نور را در منطقه بی رقیب دانست.