استرابیسم چیست؟

سلسه مباحث مشکلات شایع چشمی

استرابیسم چیست؟

احتمالش زیاد است که کلمه «استرابیسم» را شنیده یا در جایی خوانده باشید. استرابیسم همان لوچی است و هنگامی که چشم های فردی «هم محور» نباشد، با این مشکل مواجه می شود. این بیماری ممکن است یک یا هر دو چشم را به سمت داخل، خارج بالا یا پایین منحرف کند. همچنین در برخی موارد بیش از یکی از موارد مذکور به طور هم زمان مشاهده می گردد. استرابیسم حدود 4درصد کودکان کم تر از 6 سال (دختر یا پسر) را نیز درگیر می کند.

در دید طبیعی، زمانی که دو چشم روی یک نقطه تمرکز کنند، مغز تصاویر تشکیل شده در دو چشم را با هم ترکیب کرده و به یک تصویر واحد و سه بعدی تبدیل می کند. این تصویر باعث درک عمق می شود؛ اما وقتی یکی از چشم ها در محور طبیعی خود نباشد، دو تصویر متفاوت به مغز ارسال می شود. در کودکان مغز یاد می گیرد که از تصویر چشم منحرف صرفنظر کند و فقط تصویر چشم سالم را ببیند. به این ترتیب کودک درک عمقی اشیاء را از دست می دهد. در بزرگسالان اما فرد دچار دوبینی می شود چون مغز هر دو تصویر را دریافت می کند.

اگر خود یا اطرافیان تان چنین مشکلی دارید کافی است برای تعیین وقت در همین وب سایت، گزینه پذیرش را انتخاب کرده، هر یک از راه های پذیرش را که برای تان مناسب تر است انتخاب کنید و برای معاینه چشم تان وقت بگیرید. برای تعیین زمان معاینه به وسیله تلفن، شماره 82400 در اختیار شما است.