تحولات جدید کلینیک نور مطهری

کلینیک فوق تخصصی نور مطهری از ابتدای امسال تحولات گوناگونی را تجربه کرده است. مهم ترین این موارد به کارگیری دستگاه جدید لیزر چشم پزشکی موسوم به اکسایمر EX500 است. این دستگاه اکنون در بیمارستان نور تهران و کلینیک فوق تخصصی نور البرز نیز وجود دارد و چشم پزشکان و مراجعه کنندگان از قابلیت های آن استفاده می کنند.
هم چنین در مجموع 4 اتاق عمل جراحی و 3 واحد بستری به ظرفیت کلینیک مطهری افزوده شده است. همکاری با کلیه بیمه های پایه کشور، بیمه های تکمیلی و بانک ها از دیگر تحولات و البته تسهیلات کلینیک نور مطهری به شمار می رود. 


کلینیک نور مطهری