گزارش خبری از کلینیک کم بینایی بیمارستان چشم پزشکی نور

به دنبال پخش گزارش خبری از کلینیک کم بینایی بیمارستان چشم پزشکی نور و تماس های متعدد مردم عزیز مبنی بر عدم آگاهی از وجود چنین امکاناتی در کشور، از سویی بسیار متأثر و غمگین شدم که تعداد کثیری از افراد کم بینا از وجود وسایل کمک بینایی موجود در این مرکز مطلع نیستند و به علت از دست دادن بینایی شان با مشکلات فراوانی در زندگی روزمره دست به گریبان هستند و از سوی دیگر بسیار خرسند و مسرور شدم که با معرفی فعالیت های توانبخشی کلینیک کم بینایی، توانستیم روزنه امیدی به زندگی هموطنان عزیز کم بینای مان بگشاییم. امید که با ارائه خدمات بالینی مناسب بتوانیم رضایت شما را از کیفیت زندگی تان بهبود بخشیم و بینایی تان را به نحو مطلوبی کارآمد سازیم. شاد، سلامت و با ما در تماس باشید، 82401657

                                                                  طاهره عبدالهی نیا

                                             مسئول کلینیک کم بینایی بیمارستان چشم پزشکی نور

بروشور کم بینایی