تاکسی نور راه افتاد

برای رفاه حال هموطنان گرامی و بیماران عزیز، تاکسی تلفنی نور فعالیت خود را آغاز کرد. برای استفاده از خدمات این مجموعه می توانید با شماره تلفن های 82401629 و 82401639 تماس بگیرید یا به نگهبانی بیمارستان (پلاک 96) و کلینیک (پلاک 82) مراجعه نمایید.

نرخ خدمات تاکسی تلفنی نور بر اساس تعرفه اتحادیه محاسبه می شود. امیدواریم و انتظار داریم با پیشنهادهای خود ما را در ارائه هر چه بهتر این خدمت یاری دهید. به همین منظور شماره 82401648 به صورت اختصاصی برای دریافت نظرات شما در نظر گرفته شده است.