پالم چربی و کلسترول می آورد

موضوع لبنیات پر چرب و وجود روغن پالم در برخی محصولات این روزها حسابی داغ شده، با این که حوزه تخصصی ما چشم پزشکی است اما بد ندیدیم اطلاعاتی در اختیار شما دوستان قرار دهیم. برای این موضوع بهترین مرجع سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است؛ ما هم یک راست رفتیم سراغ جناب دکتر دیناروند، رییس این سازمان و نظرشان را جویا شدیم؛ آن چه در پی می آید، دیدگاه رییس سازمان غذا و دارو کشور است.

در سال ٩٢ حدود ٥٠ درصد میزان واردات روغن گیاهی کشور، روغن پالم بوده، روغنی که دارای کمترین کیفیت بوده و اسـید چرب اشـباع بالایی دارد. اسید چرب اشـباع با زنجیره بلند روغن پالم شبیه اسیدهای چرب اشباع موجود در روغن جامد است. همچنین ثابت شده روغن هایی مثل پالم که دارای اسید چرب اشباع بالا هستند، باعث افزایش کلسترول بد، بالا رفتن چربی خون و در نهایت موجب گرفتگی و انسداد عروق می شوند و متأسفانه روز به روز سن ابتلا به گرفتگی عروق و سکته های قلبی در کشور کاهش می یابد که بخش عمده آن وابسته به تغذیه از جمله مصرف اسیدهای چرب اشباع ناشی از روغن پالم است. در همین زمینه تحقیقات نشان داده مصرف این نوع چربی حتی در افزایش سرطان ها نیز دخالت دارد. از این رو با پیگیری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در سال جاری دولت تصویب کرد میزان واردات روغن پالم به حداکثر ٣٠ درصد برسد. همچنین برنامه داریم این میزان را سال آینده به ١٥ درصد کاهش دهیم. اگر این اتفاق بیفتد، ظرف دو سال، میزان واردات روغن پالم به یک سوم سال ٩٢ خواهد رسید که بدون شک در ارتقاء سلامت مردم نقش مؤثری خواهد داشت.

نکته ای که این روزها در سطح جامعه و رسانه ها مطرح شده این که متأسفانه افراد سودجو به دلیل ارزان بودن روغن پالم در برخی تقلبات از آن استفاده می کنند. یک نمونه از این موارد گرفتن چربی طبیعی فرآورده های پرچرب و افزودن چربی گیاهی به آنها می باشد و روغن پالم جایگزین ارزانی برای این نوع چربی ها است که البته این کار تخلف محسوب می شود.

در بازرسی های وزارت بهداشت نمونه هایی از روغن پالم در فرآورده های پرچرب وجود داشته که قطعاً این کار با جدیت بیشتر پیگیری شده و با تمام افرادی که در این تقلب ها نقش داشته اند، برخورد خواهد شد.