عاشقان عیدتان مبارک

بهترین ماه خدا به پایان رسید؛ ماه عشق و عبادت، ماه خلوص و بندگی، ماه گوش سپردن و عمل به آن چه او می پسندد و بس.

بهترین ماه خدا به پایان رسید تا به عید برسیم؛ عید سربلندی بندگان خوب خدا، عید رهایی از آن چه غیر اوست؛ عید رحمت و خلاصی از عذاب دوریِ او؛ عید همه عاشقان خدا.

فرا رسیدن این عید بزرگ را به تمامی آزادگان جهان، هموطنان عزیز و همراهان نور تبریک عرض می کنیم.