پذیرش اینترنتی برای انگلیسی و عرب زبان‌ها

پذیرش اینترنتی برای بیماران  انگلیسی و عرب زبان هم امکان پذیر شد. با توجه به تعداد زیاد مراجعه کنندگان از کشورهای مختلف به بیمارستان چشم پزشکی نور و برای رفاه حال این بیماران، امکان پذیرش اینترنتی به زبان های عربی و انگلیسی هم مهیا شده است.

این اطلاعات در بخش زبان های غیر فارسی سایت درج شده، اما اگر یکی از دوستان و آشنایان شما که در کشور دیگری اقامت دارد، تمایل به دریافت وقت معاینه داشت،  به او اطلاع دهید از طریق این سایت و انتخاب زبان مورد نظر، می تواند برای تعیین وقت اینترنتی اقدام کند.