گام بلند کلینیک کم بینایی در مسیر ارائه خدمات به بیماران

کلینیک کم بینایی بیمارستان چشم پزشکی نور میزبان نمایندگانی از اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرتهران، معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی وانجمن R.P (شب کوری) بود. این افراد ضمن بازدید از این مرکز و امکانات ویژه آن به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات کم بینایان پرداخته و راهکارهایی در این خصوص اعلام داشتند.

در ابتدای این نشست «طاهره عبدالهی نیا» مسئول کلینیک کم بینایی  بیمارستان نور ضمن معرفی این مرکز به ارائه آمارهایی درباره تعداد افراد کم بینا پرداخت و گفت: «بر طبق آمار سازمان بهزیستی کشور 550 هزار فرد نابینا و کم بینا در کشور وجود دارد که تعداد کثیری از این افراد از خدمات توانبخشی بینایی آگاهی ندارند.»

 وی از مطالعه ای که بر روی 362 کودک کم بینا در مدارس استثنایی شهر تهران انجام شده خبر داد و افزود: «81درصد از این تعداد نقص شدید بینایی داشته و نزدیک به نابینایی بودند. 11 درصد دچار نقص متوسط و 8 درصد هم به صورت خفیف دچار کاهش بینایی بودند.»

او با اشاره به اینکه کم بینایی می تواند باعث از دست دادن اعتماد به نفس و بروز افسردگی شود افزود: «نزدیک به 20درصد از این کودکان، جامعه هدف ما هستند که با استفاده از وسایل کمک بینایی و کمک زندگانی موجود در این مرکز می توان به توانبخشی بینایی آنان پرداخت و شور زندگی را به آنان برگرداند. ایشان به لزوم همکاری متقابل کلینیک های کم بینایی، سازمان بهزیستی، اداره آموزش و پروش استثنایی جهت اطلاع رسانی و حمایت از این افراد تاکید کردند.

در پایان نیز این گروه از نمایندگان با دکتر«ابراهیم جعفرزاده پور» مدیر بخش اپتومتری بیمارستان چشم پزشکی نور در خصوص نحوه همکاری با آنها به بحث و تبادل افکار پرداختند.

بروشور کم بینایی