تشکیل مرکز تحقیقات ملی برای علوم پزشکی یک هدف استراتژیک است

دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت در نشست رؤسای مراکز تحقیقاتی همکار سازمان بهداشت، به منابع مالی مربوط به تحقیقات اشاره کرد و گفت: این منابع در ایران محدود است.
وی با اشاره به این که تمام تحقیقات باید بر اساس اولویت ها و چالش های پیش رو بوده و هدف دار باشد، توضیح داد: در حال حاضر یکی از اهداف استراتژیک، تشکیل مرکز تحقیقات ملی برای علوم پزشکی است.
در ادامه این نشست «دکتر جی هان طویلا» نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران ضمن قرائت پیام «دکتر اعلا الوان»، مدیر منطقه مدیترانه شرقی، گفت: مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی از شروع تأسیس سازمان، دائر و فعال بوده اند و تحقیقات، بخش عمده فعالیت این مراکز را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: اولویت های سلامت در دنیا تغییر یافته و اگر در گذشته توجه مسئولان بهداشت و درمان روی بیماری های واگیر متمرکز بود، این روند جای خود را به بیماری های غیر واگیر از جمله، چاقی و اضافه وزن، بهداشت سالمندان، بیماری های روانی و آلودگی آب و هوا داده است.
دکتر طویلا با بیان اینکه امروزه بحث دسترسی به خدمات سلامت و میزان پرداختی از سوی بیماران، بسیار پُر اهمیت است، افزود: تحقیقات مربوط به سلامت می تواند با یکدیگر همسو بوده و منجر به سیاست گذاری های کلان شود.
وی با اشاره به این که نباید پژوهش را فقط در حد چاپ مقالات ببینیم، اظهار کرد: همکاری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با سازمان بهداشت جهانی به نفع هر دو طرف است و اجلاس امروز نیز فرصت مناسبی برای این مراکز است تا دور هم جمع شده و تجربیات خود را تبادل کنند.