مرکز تحقیقات بیمارستان نور در جمع مراکز تحقیقاتی همکار سازمان جهانی بهداشت

نخستین نشست رؤسای مراکز تحقیقاتی همکار سازمان جهانی بهداشت، صبح امروز (20/3/93) در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
دکتر محسن اسدی لاری، مدیر کل روابط بین الملل وزارت بهداشت در مراسم افتتاح این نشست اعلام کرد: در کشور ما 16 مرکز همکار مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت مشغول فعالیت است و 10 مرکز تحقیقاتی نیز درخواست خود را برای الحاق به سازمان جهانی بهداشت ارسال داشته اند.
به گفته وی هدف از برگزاری این نشست، آشنایی بیشتر مراکز مصوب سازمان بهداشت جهانی و مراکز متقاضی با یکدیگر و همچنین هدایت آنها برای همکاری با سازمان جهانی بهداشت است.
دکتر اسدی لاری اضافه کرد: این مراکز تحقیقاتی موفق شدند صلاحیت لازم را برای همکاری با سازمان جهانی بهداشت کسب کنند و معاونت تحقیقات و فناوری و اداره کل روابط بین الملل تصمیم گرفتند سرمایه گذاری ویژه ای در مورد این مراکز اعمال کنند.
وی همچنین گفت: این گونه مراکز در ارزشیابی مورد توجه ویژه قرار گرفته و همچنان بودجه مناسبی نیز به آنها اختصاص خواهد یافت.
«دکتر نجیب شور باجی» مسئول واحد پژوهش سازمان جهانی بهداشت در ستاد مرکزی واقع در ژنو و «خانم اولا شدید» مسئول مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در دفتر مدیترانه شرقی میهمان این همایش هستند.
مرکز تحقیقات بیمارستان چشم پزشکی نور نیز در این نشست حضور فعال دارد و شرکت کنندگان با حضور در غرفه این مرکز با فعالیت های آن بیش از پیش آشنا می شوند.