نور تعطیلی ندارد

طی روزهای 14، 15 و 16 خردادماه، اورژانس بیمارستان چشم پزشکی نور به صورت شبانه روزی در خدمت عزیزانی است که نیاز به معاینه یا درمان های چشمی خواهند داشت.

در این سه روز همکاران مان در مرکز پاسخگویی تلفنی بیمارستان نیز آماده راهنمایی و تعیین وقت معاینه هموطنان هستند. شما می توانید از طریق شماره تلفن 82400  با این مرکز تماس بگیرید.

امیدواریم همیشه سلامت و سربلند باشید.