نور الگویی برای مراکز درمانی

چند تن از چشم پزشکان و اپتومتریست های بیمارستان خاتم الانبیای مشهد، از بیمارستان و کلینیک چشم پزشکی نور بازدید کردند. طی این دیدار، مسئولان هر بخش در مورد شیوه کار و نوع خدمات ارائه شده به مراجعان توضیحاتی ارائه دادند.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور، این گروه به عنوان نمایندگان بیمارستان خاتم الانبیای مشهد، ضمن بازدید از قسمت های مختلف بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور، خدمات ارائه شده در این مجموعه را بی نظیر خواندند.

«دکتراکبردرخشان» چشم پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام خبر راه اندازی کلینیک جدید لنز در بیمارستان خاتم الانبیای مشهد به خبرنگار ماگفت: «بیمارستان چشم پزشکی نور نمونه کامل یک مرکز چشم پزشکی است که از ظرفیت های خود بهترین بهره را می برد.» وی همچنین این مرکز را نمونه ای مثال زدنی در ارائه خدمات چشم پزشکی خواند که قابل الگوبرداری برای سایر مراکز درمانی می باشد.