دوره‌های آموزشی «مهارت‌های ارتباطی» به پایان رسید

همکاران بیمارستان چشم پزشکی نور که با مراجعه کنندگان و بیماران سر و کار دارند، طی سه جلسه آموزشی، «کارگاه مهارت های ارتباطی» را گذراندند و در آزمون های پایان این دوره هم شرکت کردند.

در این کارگاه که توسط جمال شهیبی نژادیان برگزار شد، نقش «مهارت های ارتباطی» در بهبود عملکرد مجموعه های دارای مخاطب عام مورد بررسی قرار گرفت. ضرورتِ استفاده از شیوه های گوناگون برای ایجاد رابطه ای بهتر با بیماران و همچنین راه های ارتقای این مهارت در کارکنان بخش دیگری از موارد مطروحه در این کلاس بود.

گزارش تصویری این برنامه را ببینید.