از عمان تا ایران، برای خدمات چشم‌پزشکی

روز دوشنبه 14 بهمن ماه، بیمارانی از کشور عمان برای درمان مشکلات چشمی به کلینیک فوق تخصصی بیمارستان نور مراجعه کرده و تحت درمان قرارگرفتند.

این توریست های سلامت در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی بیمارستان نور گفتند از طریق وب سایت بیمارستان با این مجموعه چشم پزشکی آشنا شده و نسبت به خدماتی که در این مرکز ارائه می شود آگاهی یافته اند.

آنها خدمات دریافتی در کلینیک نور را فراتر از آن چه می پنداشتند توصیف نموده، ابراز امیدواری کردند که سفرهای دیگری به ایران داشته باشند.