مشتری‌مداری حرف اول نور است

دست یابی به جدیدترین شیوه های تشخیصی و درمانی، استفاده از مدرن ترین تجهیزات و تلاش برای ارائه بهترین خدمات به بیماران، بخشی از اهداف مدیریت و کارکنان بیمارستان و کلینیک فوق تخصصی نور برای رضایت کسانی است که نور را به دلیل نور بودنش برگزیده اند.  

برای حفظ این جایگاه، دوره های آموزشی متعددی در این مجموعه برگزار می شود؛ از جمله کارگاه آموزشی «مهارت های برقراری ارتباط» که به منظور آشنایی با شیوه های نوین این مهارت و ارتقای کیفیت ارتباط همکاران پذیرش بیمارستان و مراجعان برگزار شد.