بیمارستان چشم پزشکی نور در شبکه های اجتماعی

خیلی ها باور دارند که بیست سالگی اوج شکوفایی و شور و نشاط انسانهاست. دورانی که آدمی، سرمست از نیروی جوانی، بدون توجه به مسائل و مشکلات زندگی، فقط به افق دور، اما شیرین موفقیت ها چشم می دوزد. 
در سازمان های اجتماعی اما این سن، نشانگر نوعی پختگی است. دورانی که مدیریت سازمان با بهره گیری از تجربیات گذشته، می تواند برای رسیدن به قله های موفقیت، بر اساس واقعیت ها سیاست‎گذاری کند.
این روزها، سالگرد بیست سالگی بیمارستان چشم پزشکی نور است. در این دوره پختگی، دور هم نشستیم و فکر کردیم کدام راه ها ما را به مخاطبان مان نزدیک تر می کند. در کنار سخنان گوناگون، یکی از پیشنهادها، حضور در یک شبکه اجتماعی بود. 
حالا آمده ایم تا در حد خودمان با شما از اهمیت چشم ها و بینایی برای زندگی بهتر بگوییم و در گپ و گفتی دوستانه، حرف های تان را بشنویم و در این محیط هم به سؤال های شما در مورد چشم، بیماری هایش، راه های درمان، عینک و لنز و خیلی چیزهای دیگر پاسخ بدهیم.
به امید این که همه ما جهان و زندگی را بهتر ببینیم.

به ما بپیوندید در :