کارگاه یک روزه آموزش پیشرفته احیا و کمک های اولیه در نور

کارگاه یک روزه آموزش پیشرفته احیا و کمک های اولیه(CPR) صبح امروز در سالن همایش بیمارستان چشم پزشکی نور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور جلسه آموزشی احیای بیماران با حضور پرستاران، کادر بیهوشی و اتاق عمل با هدف ارتقای دانش و مهارت های آنان برگزار شد.

مدرس این کارگاه دکتر پوپک پورحیدری متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی بیمارستان نقش این جلسات را در بهبود عملکرد کارکنان مثبت ارزیابی کرد و گفت: چهار دوره  آموزش احیای قلبی عروقی بیماران (CPR) از ابتدای امسال برای کارکنان اتاق های عمل، پرستاران و کلیه کادر بیمارستان برگزار شده است.

دکتر پورحیدری در خصوص مطالب مطرح شده در این کلاس ها گفت: در این دوره ها نحوه صحیح برخورد با بیماران اورژانسی، بیمارانی که دچار ایست قلبی می شوند و چگونگی احیای بیماران آموزش داده می شود تا در موارد اورژانسی اقدامات لازم صورت گیرد.