با بهره برداری از ساختمان جدید، خانواده بزرگ نور گسترده تر شد

شمارش معکوس برای افتتاح کلینیک فوق تخصصی بیمارستان چشم پزشکی نور به پایان رسید. مجموعه ای که امکانات پیشرفته ای در اختیار دارد و مطابق با استانداردهای روز دنیا می تواند به نیاز بیماران متقاضی درمان های چشمی پاسخ دهد. 


«جمال شهیبی» مدیر بیمارستان درباره امکانات و بخش های جدید این مجموعه می گوید: «ساختمان جدید در 16 طبقه ساخته شده و همه درمانگاه ها و درمان های سرپایی به آنجا منتقل می شود و فقط کارهای مربوط به جراحی در بیمارستان انجام خواهد شد. به این ترتیب در آینده نه چندان دور، با اضافه شدن اتاق عمل جراحی داخل چشمی و بخش جدید بستری، بیماران با بیمارستان نور جدیدی مواجه خواهند شد.»

وی همچنین توضیح می دهد: «در ساختمان جدید، هر درمانگاه در یک طبقه دایر است و تمام تجهیزات پاراکلینیکی و تشخیصی مرتبط با فیلد تخصصی، در هر کدام از درمانگاه ها به طور اختصاصی وجود دارد؛ تست های مورد نیاز بیماران هر کلینیک نیز در همان طبقه انجام می شود. به عبارت بهتر هر درمانگاه مانند یک ساختمان پزشکان تجهیز شده است و تمام امکانات مورد نیاز برای درمان بیماران را در اختیار دارد. با این تدبیر طبقات مختلف را برای هر رشته فوق تخصصی مانند گلوکوم، شبکیه، استرابیسم، اکولوپلاستی و... اختصاص داده ایم تا پزشکان فوق تخصص و متخصص بیمارستان نور شرایط مناسب تری برای ویزیت مراجعه کنندگان داشته باشند. بیماران نیز تمام خدمات را در یک طبقه دریافت می کنند و نیاز به جابجایی اضافی ندارند.»


به گفته شهیبی، در اولین قدم 13 درمانگاه و در نهایت 19 درمانگاه در این ساختمان دایر می شود. به این ترتیب سهولت در نوبت دهی و رفاه بیماران، هم در کلینیک و هم در بیمارستان افزایش می یابد. 


 فراتر از استانداردها 
ساختمان جدید بیمارستان نور فراتر از استانداردهای روز چشم پزشکی به مراجعه کنندگان سرویس می دهد. مدیر بیمارستان با بیان این مطلب می گوید: «ما همچنان می توانستیم از فضای فعلی بیمارستان نور برای ارائه خدمات مختلف استفاده کنیم اما شعار مدیران و همکاران نور این است: "هیچگاه کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم." پس دست به کار شدیم و ساختمان جدید را برای افزایش کیفیت خدمات راه اندازی کردیم.»