رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نور مسیر جدیدی در حوزه گردشگری سلامت گشود

ساختمان جدید کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مجهز به آخرین فناوریهای تشخیصی و درمانی با حضور معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح شد.

«دکتر محمدعلی نجفی» با اشاره به 20 سال فعالیت موفق مجموعه چشم پزشکی نور گفت: «خانواده بزرگ نور، همواره خدمات ارزشمند و موثری به عموم هموطنان ارائه کرده و با اجرای طرح خداپسندانه نورآوران سلامت، درمان های چشم پزشکی و دندان پزشکی را در دورترین روستاها و نقاط محروم کشور پیگیری می کند. من امیدوارم این قبیل برنامه ها بیش از گذشته توسعه یافته و به موفقیت های بیشتری دست پیدا کند.»

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شروع به کار کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور را دستاوردی بزرگ در عرصه پزشکی دانست و اظهار داشت: «این مجموعه با امکانات در اختیارش میتواند در قالب اجرای طرح جامع گردشگری سلامت فعال شود.»

وی توضیح داد برای تحقق کامل این هدف باید برنامه ریزی دقیق و منسجمی داشته باشیم و به آن به صورت یکپارچه نگاه کنیم. دکتر نجفی تأکید کرد: «رسیدن به جایگاه شایسته ایران در صنعت گردشگری سلامت، با استفاده از ظرفیت های فراهم شده در مجموعه هایی نظیر کلینیک جدید نور، دست یافتنی خواهد بود.»