رئیس سازمان نظام پزشکی کشور: بیمارستان نور قطب گردشگری سلامت است

مجموعه نور از مهمترین و بارزترین نمادهای چشم پزشکی ایران و جهان محسوب می شود و باکیفیت ترین خدمات سرپایی را به بیماران نیازمند درمان های چشمی ارائه میدهد.

«دکتر علیرضا زالی» رییس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: «در بیمارستان چشم پزشکی نور علاوه بر فضای مدرن و فناوری ها  فوق پیشرفته درمانی، زیرساخت های مناسبی در حوزه گردشگری سلامت ایجاد شده و ساختمان جدید نیز ظرفیت بسیار خوبی را به این بخش از درمان کشور اضافه کرده است.»

رییس سازمان نظام پزشکی کشور تأکید کرد: «نظام سلامت کشور در آینده ای نزدیک در حوزه چشم پزشکی بازتعریف میشود؛ چرا که از یک سو ارتقای کیفیت خدمات، تغییر سیمای بیماریها و افزایش بیماریهای غیرواگیردار مطرح و جدی شده و از سوی دیگر جامعه روبه سالمندی ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی به درمان های چشمی بیش از گذشته احتیاج پیدا می کند.»

دکتر زالی، با اشاره به وضعیت کشورهای خاور دور در جذب گردشگری سلامت اظهار داشت: »این کشورها سالانه یک میلیون و 800هزار نفر را در این حوزه جذب میکنند و این موضوع از نظر رقابتی برای کشور ما بسیار نگران کننده است. استفاده از توان بخش خصوصی در جذب گردشگران سلامت نه تنها برای کشور تا 3 برابر ورود گردشگران عادی ارزآوری دارد بلکه توان و تخصص پزشکان و چشم پزشکان ایرانی را در بین کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان مطرح میکند.»

رییس سازمان نظام پزشکی کشور، بیمارستان و کلینیک جدید چشم پزشکی نور را مهمترین وزنه در این عرصه معرفی و بر گسترش خدمات و ظرفیت های آن تأکید کرد.»