با یک کلیک آخرین خبرها را بخوانید

اگر می خواهید از آخرین یافته های چشم پزشکی ایران و جهان مطلع شوید و پاسخ پرسش های خود را بیابید، پیشنهاد میکنیم مشترک دریافت خبرنامه الکترونیکی بیمارستان چشم پزشکی نور شوید.
در این خبرنامه موضوعات جدید حوزه چشم پزشکی، اخبار بیمارستان و تازه ترین روش های درمان بیماران چشمی گنجانده شده است. فرصت را از دست ندهید و پست الکترونیکی خود را در فهرست مشترکان دریافت خبرنامه ثبت کنید.