تهیه سرم اتولوگ با ترکیب نزدیک به اشک طبیعی از خون بیمار

آزمایشگاه بیمارستان نور نه تنها به عنوان یک آزمایشگاه عمومی با آزمایش های روتین و تخصصی مشغول به کار است، که به عنوان یک آزمایشگاه فوق تخصصی چشم پزشکی، خدمات خاصی را به بیماران چشمی ارائه می کند؛ خدماتی که نه تنها در ایران که در منطقه نیز منحصر به فرد است.


به عنوان نمونه روش تشخیصی «نمونه برداری تماسی» که در این آزمایشگاه انجام می شود، می تواند بدون استفاده از روش های جراحی، تصویری از سطح چشم بیمار را بر روی سطوح کاغذی مخصوص نمایش دهد که با بررسی میکروسکوپی آن می توان پی به علت ضایعات سطح چشم برد و از انجام روش های درمانی بی مورد جلوگیری کرد. در این روش امکان بررسی و اظهارنظر در مورد سلول های بنیادی سطح چشم نیز وجود دارد و این نکته آنگاه اهمیتی مضاعف می یابد که بدانیم بسیاری از بیماری های چشم با پیوند سلول های بنیادی قابل درمان است.


از دیگر سرویس هایی که در آزمایشگاه این بیمارستان به بیماران چشمی ارائه می شود و در نوع خود منحصر به فرد است، تهیه «سرم اتولوگ» از خود بیمار است. در این روش از بیمار خون گیری می شود و با روش های خاص، قطره ای با ترکیب نزدیک به اشک طبیعی بیمار تهیه می گردد که جایگزین ارزشمندی برای قطره های اشک مصنوعی می باشد.


در حال حاضر بیماران زیادی از شهرهای مختلف کشور وهمچنین کشورهای همجوار هر سه ماه یک بار به این آزمایشگاه مراجعه کرده و از سرویس مذکور بهره مند می شوند.