نشست خبری امضای تفاهم نامه بیمارستان نور و جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم

مراسم امضای تفاهم نامه بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی "نور" و جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی در تاریخ 18 تیر 92 در سالن همایشهای بیمارستان "نور" با حضور اعضای هیأت جامعه صنفی تهیه کنندگان از جمله آقای سید ضیاء هاشمی و نماینده هنرمندان آقای محمدرضا شریفی نیا و چند تن از اعضای چشم پزشکی بیمارستان "نور" برگزار شد.

در این تفاهم نامه هنرمندان تحت پوشش بیمه جهت هزینه های درمانی چشم پزشکی قرار می گیرند. این تفاهم نامه 15 هزار نفر از هنرمندان را تحت پوشش قرار می دهد.

آقای "دکتر خسرو حیدری" رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمارستان "نور" و نماینده مجموعه چشم پزشکی بیمارستان "نور" گفت: این تفاهم نامه به منظور ارائه خدمات با کیفیت و باهزینه مناسب برای قشر فرهیخته کشور برقرار می شود تا از دغدغه هایشان در زمینه درمان چشم پزشکی کاسته شود.